Koncept

Koncept

Dit udbytte af Raise the Barre

Ved at arbejde med de tre grundlæggende elementer, som kroppen, mentaliteten og hjertet udgør, vil du give dig selv muligheden for at hæve din barre til motiverende højder og begynde at forløse dit største potentiale.

I takt med at du arbejder med at få de tre grundlæggende elementer til at arbejde sammen vil du opleve balance, ro, helhed og frihed til at være dig selv med alt hvad du er.

Din vilje til forandring er essentiel for at lykkes.

HVAD ER RAISE THE BARRE?

 

Raise The Barre


FYSIK: Effektiv & legende træning af kroppen

I den fysiske træning tager vi afsæt i din krops kerne, da det er den som bærer dig, og dermed grundstenen for at kunne udvikle din fysiske styrke bedst muligt.

Min filosofi er at træning skal være legende og effektiv - med fokus på motivation og glæde - og dermed langtidsholdbar forandring - uanset niveau. Sammen skræddersyr vi et professionelt træningsforløb til dig, hvor du og dit formål for træningen er i fokus.

I træningen sammensætter vi det bedste af alle verdener, hvor du vil prøve kræfter med funktionelle øvelser som vil udfordre din balance, koordination, styrke, smidighed, puls, og kropsintelligens med elementer af konkurrence og fællesskab.

Gennem forløbet vil jeg sikre mig at du har øje på dine basale fysiske behov, som er en generel stærkt undervurderet faktor for at kunne få det maksimale ud af din krop – det handler i sagens natur om behovet for søvn, mad, væske, restitution og det at trække vejret.

MENTALITET: Skab bevidsthed & find dit hvorfor

Den mentale træning handler i høj grad om bevidsthedstræning gennem coachende samtaler, hvor vi udfordrer dit tankesæt, skaber langtidsholdbar motivation og bevidsthed. Vi træner i bund og grund med at vende tingene lidt på hovedet og dermed skabe nyt udsyn og muligheder, tage personligt ansvar, være nysgerrig på dine vaner og have viljen til at skabe vedvarende forandringer.

Min filosofi er at enhver form for forandring du ønsker at skabe, begynder med dig. Det gælder både måden du betragter dig selv på – din indsigt, samt de briller du har valgt at se verden igennem - din udsigt, som bliver din virkelighed.

Via effektive værktøjer vil jeg støtte dig i at blive bevidst om dine værdier, adfærd og vaner. Og når først du bliver bevidst om det, kan vi målrette din indre træning og gå motiveret efter at opnå dine mål - et for et, skridt for skridt - hæve din barre til der hvor det giver mening for dig.

VÆLVÆRE: mærk glæde & tilfredshed i hjertet

At føle dig godt tilpas, er definitionen på velvære. Det handler først og fremmest om dit hjerte; selvkærlighed, omsorg, åbenhed og accept af din egen tilstand. En tilstand som indeholder mange forskellige følelser, som du kan vælge at arbejde med eller i mod - mærke eller ignorere – gå ind i eller flygte fra.

Jeg har selv stor erfaring i at arbejde med modstand af følelser, som i bund og grund handler om noget så banalt som at være bange. Jeg vil støtte dig i at gå ind - og ned i - den modstand du mærker, tale om den og give dig redskaber til at være med det der er, og være åben for at modstanden kan bruges som motivation.

Jeg er overbevidst om, at når du har adgang til dine følelser og tillader at mærke dem – så har du lige så stille banet vejen mod din indre succes og ikke mindst drivkraft af den langtidsholdbare slags.

Velvære og tilfredshed har selvklart også individuelle behov og sammen undersøger vi hvad der for dig er de mest essentielle. Denne træning begynder med at rette fokus mod dig og dine behov, så du bliver fyldt op af glæde og energi - vi kan nemlig ikke give mennesker noget, som vi ikke selv har. Vi må træne at tage iltmasken på selv først, før vi kan hjælpe andre med deres.

Sådan lykkes du med at hæve DIN barre

Det starter med, at du bestemmer dig for forandring; det kan være af enhver art. Dernæst er det grundlæggende at du nysgerrigt arbejder hen i mod at få de tre grundlæggende elementer til at arbejde sammen - kroppen, tankerne og hjertet - og dine forudsætninger for at lykkes vil automatisk begynde at stige. Det er uafhængigt af hvad du ønsker at opnå eller skabe forandring omkring.

Det hele starter med en coachende samtale om, hvilke udfordringer du står overfor, hvilken forandring du ønsker at skabe eller hvilket mål du vil opnå. Det kan også være du ikke helt er klar over, hvad, hvordan og hvorfor, men du kan mærke at noget må forandres og givetvis med en form for støtte for at lykkes.

Vi undersøger sammen hvor du har brug for at rette din opmærksomhed hen og så arbejder vi os mod specifikke og motiverende målsætninger, som du får min støtte til at opfylde – skridt for skridt i et skræddersyet forløb. Det altafgørende er at kunne nyde processen undervejs, fejre de små succeser og have en vis portion tålmodighed med i baglommen. Undlad at fokusere på at regne det endelige resultat ud, de vil vise sig helt af sig selv, når du er nærværende og opmærksom lige her og nu.

Men ingen lykkes alene - let’s raise your barre!


Book en uforpligtende samtale her.